ทีมงานศูนย์ไอที ต้อนรับอาจารย์จากต่างประเทศ

ทีมงานศูนย์ไอที ต้อนรับอาจารย์จากต่างประเทศ Mr. Adam Richard Dalton จาก โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ
โดยได้มีการแนะนำตัว สนทนาและสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ทำให้ได้รับการฝึกใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *