กองนโยบายและแผน ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการอบรมการจัดทำคำของงบประมาณประจำปี 2562

กองนโยบายและแผน ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการอบรมการจัดทำคำของงบประมาณประจำปี  2562
ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ ห้องปฏฺิบัติการคอมพิวเตอร์ 106  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว

DSC_2293

DSC_2216

DSC_2211

DSC_2210

DSC_2193

DSC_2235

DSC_2272

DSC_2249

DSC_2207

DSC_2206

DSC_2201

 

ดูภาพการอบรมทั้งหมดคลิ๊กที่นี่

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *