ศูนย์ไอที มรพส. ประชุมจัดทำแผนงบประมาณและโครงการต่าง ๆ ในปีงบประมาณ 2562

ศูนย์ไอที มรพส. ประชุมจัดทำแผนงบประมาณและโครงการต่าง ๆ ในปีงบประมาณ 2562 ในวันที่  6 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เวลา 13.30 เป็นต้นไป

 

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *