ผศ.ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช เข้าร่วมประชุม Preschool ก่อนวันเปิดภาคเรียนและได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2560

ผศ.ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช ผู้ช่วยอธิการบดีผ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้าร่วมประชม Preschool ก่อนวันเปิดภาคเรียนและได้ขึ้นรับโล่รางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม ท 209 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *