มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ติดอันดับ5 จาก 10 อันดับของมหาวิทยาลัยราชภัฏชั้นนำของไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ติดอันดับที่ 5 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และได้รับอันดับที่ 39 จากอันดับของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม : สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น)

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *