ทีมงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มรพส. ร่วมงาน WUNCA ครั้งที่ 37 ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศนำโดย ผศ.ดร.กิตติพงษ์  สุวรรณราช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและทีมงานเข้าร่วมงาน WUNCA ครั้งที่ 37 ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

IMG_6001

IMG_6003

IMG_6005

IMG_6007

IMG_6008

IMG_6020

IMG_6021

IMG_6026

IMG_5997

 

 

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *