การประชุมพิจารณาการโครงการจัดทำสื่อเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์

การประชุมพิจารณาการโครงการจัดทำสื่อเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์ โดยมีคณะกรรมการซึ่งเป็นอาจารย์จากคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 2 ท่านเป็นกรรมการตัดสินร่วมด้วย

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *