โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำโครงสร้างและการบริหารงาน

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำโครงสร้างและการบริหารงาน
วันที่ 20-22 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเชียงคานรีสอร์ท อ.เชียงคาน จ.เลย

 

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *