โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจัดทำแนวนโยบายทางธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจัดทำแนวนโยบายทางธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมบาศญ่า บีช โฮเทลแอนด์รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *