โครงการอบรม IoT สำหรับนักศึกษา

โครงการอบรม IoT สำหรับนักศึกษา ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2561
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 106 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *