พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเทคโนโลยีสื่อสารและ IoT กับ AIS

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเทคโนโลยีสื่อสารและ IoT กับ AIS (AWN) บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
วันที่ศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

 

 

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *