เรียน ผู้ใช้งานระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง Internet ไม่สามารถใช้งานได้ในบางช่วง

เรียน ผู้ใช้งานระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

>> เรื่อง Internet ไม่สามารถใช้งานได้ในบางช่วง
ในวันที่ 26 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 16.30-17.30 น.
เนื่องจาก UniNet ได้ดำเนินการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและระบบเครือข่าย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้งาน Internet ของมหาวิทยาลัยฯ ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวในวันและเวลาดังกล่าว

///ขออภัยในความไม่สะดวกครับ///
***หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ 089-4742837 (คุณเชษฐลักษณ์  กลิ่นมาลี)

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *