เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมการจัดการข้อมูลผลงานวิชาการด้วย Google Scholar และฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

เรียนเชิญอาจารย์และเจ้าหน้าที่ใหม่ทุกท่านนะคะ เข้าร่วมอบรมการจัดการข้อมูลผลงานวิชาการด้วย Google Scholar และฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 8 มิถุนายน 2561 ➡️➡️ http://bit.ly/psru-seo#อบรมฟรี 😁
📚โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 4 รอบ (เลือกเข้าได้ตามความสะดวก 😘)
📗 รอบที่ 1 เวลา 9.00 – 10.30 น. (คณะครุศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร)
📘 รอบที่ 2 เวลา 10.30 – 12.00 น. (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
📙 รอบที่ 3 เวลา 13.30 – 15.00 น. (คณะวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น)
📔 รอบที่ 4 วเวลา 15.00 – 16.30 น. (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาลัยพยาบาล)

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *