ศูนย์ IT ยินดีต้อนรับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ศูนย์ IT ยินดีต้อนรับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม ท 410 อาคารทีปวิชญ์

 

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *