การประเมินการสอนของอาจารย์สำหรับนักศึกษา (ปริญญาตรี ภาคปกติ, นักศึกษาปริญญาโท และนักศึกษาปริญญาเอก)

ประชาสัมพันธ์ การประเมินการสอนของอาจารย์…
โดยให้นักศึกษา (ปริญญาตรี ภาคปกติ, นักศึกษาปริญญาโท และนักศึกษาปริญญาเอก) จะต้องทำการประเมินการสอนอาจารย์ ผ่านระบบประเมินการสอนออนไลน์ให้ครบทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ตั้งแต่วันที่ 5 – 31 พฤษภาคม 2561 **มิฉะนั้นนักศึกษาจะไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบผลการเรียนได้ ^_^ รีบดำเนินการเข้าประเมินนะคะ ^^

#ประเมินได้ที่ >>> …http://assess.psru.ac.th/
#หากมีข้อสงสัยในการใช้งานหรือเข้าระบบไม่ได้ โทร.055-267000 ต่อ 9415 หรือ Add Line ID : @vjx7607q

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *