ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับเว็บไซต์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
• ดีมาก = 71
• ดี = 5
• ปานกลาง = 5
• พอใช้ = 2
• ควรปรับปรุง = 4
กลับไปหน้าแรก