หน้าแรก>ข่าวกิจกรรมของศูนย์ IT  

   
15.06.17
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ระหว่างวันที่ 12-13 มิ.ย. 2560 ณ โรงแรมบรีซฮิลล์ เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
อ่านต่อ
03.02.17
อบรมภาระงานของบุคลากรฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อ่านต่อ
03.02.17
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ่านต่อ
03.02.17
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด
อ่านต่อ
31.01.17
อบรม MOS สำหรับบุคลากร มรพส. รุ่นที่ 2
อ่านต่อ
31.01.17
งานธุรการและสารบรรณ จัดอบรมการใช้ระบบ e-document
อ่านต่อ
31.01.17
ประชุมพบผู้บริหาร ผศ.จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี
อ่านต่อ
31.01.17
ศูนย์ IT เข้ามอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2560
อ่านต่อ
31.01.17
อบรม Mikrotik สำหรับบุคคลภายนอก รุ่นที่ 2
อ่านต่อ
31.01.17
โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม @ รร.บ้านกร่างวิทยาคม
อ่านต่อ
1 2 3 4 5
 

 

 
           

 
    Copyright©2017, ITC Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.