ระบบอัพโหลดไฟล์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง(ครุภัณฑ์)

ประจำปีงบประมาณ :
เรื่อง :
ไฟล์ :
ผู้อัพโหลด :