- หอพักทะเลแก้วนิเวศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
     
     
- หอพักทะเลแก้วนิเวศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
หน้าแรก / ห้องพัก

หอพักนักศึกษา
คลิกเพื่อดูภาพใหญ่ คลิกเพื่อดูภาพใหญ่ คลิกเพื่อดูภาพใหญ่ คลิกเพื่อดูภาพใหญ่          ทะเลแก้วนิเวศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีห้องพักทั้งหมด 480 ห้อง
ทั้งหมด 3 อาคาร โดยห้องพักมีขนาด 5 x 7 x 2.9 เมตร โดยมีสิ่งอำนวยความ
สะดวกดังต่อไปนี้
  • เตียงนอน
  • พัดลมโคจร
  • ตู้เสื้อผ้า
  • โต๊ะอ่านหนังสือ
  • ห้องส้วมห้องน้ำส่วนตัว
 
 
- หอพักทะเลแก้วนิเวศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
©สงวนลิขสิทธิ์ หอพักทะเลแก้วนิเวศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โทรศัพท์ 0-5526-7005 อีเมล์ residence@psru.ac.th