- หอพักทะเลแก้วนิเวศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
     
     
- หอพักทะเลแก้วนิเวศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
หน้าแรก / ห้องพัก

ห้องพักรายวัน
         ทะเลแก้วนิเวศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีห้องพักรายวันโดยแบ่ง
เป็นห้องแอร์ทั้งหมด 11 ห้อง ห้องพัดลม 100 ห้อง ห้องพักมีขนาด 5 x 7 x 2.9
เมตร โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกดังต่อไปนี้
 • เตียงนอน
 • ตู้เสื้อผ้า
 • โทรทัศน์
 • โต๊ะอ่านหนังสือ
 • ห้องส้วมและห้องน้ำส่วนตัว
 • เครื่องทำน้ำอุ่น
 • น้ำดื่ม
 
หอพักนักศึกษา
คลิกเพื่อดูภาพใหญ่ คลิกเพื่อดูภาพใหญ่ คลิกเพื่อดูภาพใหญ่ คลิกเพื่อดูภาพใหญ่          ทะเลแก้วนิเวศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีห้องพักทั้งหมด 480 ห้อง
ทั้งหมด 3 อาคาร โดยห้องพักมีขนาด 5 x 7 x 2.9 เมตร โดยมีสิ่งอำนวยความ
สะดวกดังต่อไปนี้
 • เตียงนอน
 • พัดลมโคจร
 • ตู้เสื้อผ้า
 • โต๊ะอ่านหนังสือ
 • ห้องส้วมห้องน้ำส่วนตัว
 
 
- หอพักทะเลแก้วนิเวศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
©สงวนลิขสิทธิ์ หอพักทะเลแก้วนิเวศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โทรศัพท์ 0-5526-7005 อีเมล์ residence@psru.ac.th