- หอพักทะเลแก้วนิเวศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
     
     
- หอพักทะเลแก้วนิเวศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
You're visitor number
Start on 14/02/2554
 
 
 
งานหอพักนักศึกษา ประชุมบุคลากร ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ครั้งที่1/2560
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 งานหอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ประชุมบุคลากร ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ครั้งที่1/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานหอพัก ชั้น 1 อาค ...
รายละเอียด

หอพักทะเลแก้วนิเวศรับลงทะเบียนนักศึกษาที่มีความประสงค์อยู่หอพักต่อในปีการศึกษา 2560
รายชื่อนักศึกษาได้รับสิทธิ์การเข้าอยู่หอพักปีการศึกษา 2560
หอพักนักศึกษาทะเลแก้วนิเวศตั้งจุดรับจองห้องพักแก่นักศึกษารอบโควต้า ปีการศึกษา 2560
 
 
หนังสือข่าวทะเลแก้วนิวส์ ฉบับที่ 21 ประจำวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560
หนังสือข่าวทะเลแก้วนิวส์ ฉบับที่ 20 ประจำวันพุธที่ 12 เมษายน พ.ศ.2560
หนังสือข่าวทะเลแก้วนิวส์ ฉบับที่ 19 ประจำวันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2560
หนังสือข่าวทะเลแก้วนิวส์ ฉบับที่ 18 ประจำวันอังคารที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2560
ฉบับที่ 17 ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
 
 
เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ประจำภาคการศึกษา 2560
เรื่อง กำหนดการและข้อปฏิบัติในการปิดหอพักทะเลแก้วนิเวศ ประจำปีการศึกาา 2559
เรื่อง กำหนดการและข้อปฏิบัติในการอยู่หอพักต่อ ประจำปีการศึกษา 2560
เรื่อง การคืนเงินค่าประกันของเสียหายหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558
ชื่อตำแหน่งบุคลากร ชื่อหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
 
- หอพักทะเลแก้วนิเวศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
©สงวนลิขสิทธิ์ หอพักทะเลแก้วนิเวศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โทรศัพท์ 0-5526-7005 อีเมล์ residence@psru.ac.th