- หอพักทะเลแก้วนิเวศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
     
     
- หอพักทะเลแก้วนิเวศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
You're visitor number
Start on 14/02/2554
 
 
 
รายชื่อนักศึกษาได้รับสิทธิ์การเข้าอยู่หอพักปีการศึกษา 2560
รายชื่อนักศึกษาได้รับสิทธิ์การเข้าอยู่หอพักปีการศึกษา 2560       คลิกดูรายชื่อทั้งหมด  drive.google.com/file/d/0B8c9ZTSkOOQIWWV2N ...
รายละเอียด

หอพักนักศึกษาทะเลแก้วนิเวศตั้งจุดรับจองห้องพักแก่นักศึกษารอบโควต้า ปีการศึกษา 2560
หอพักทะเลแก้วนิเวศ รับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(หญิง) ด่วน
การคืนเงินค่าประกันของเสียหายหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558
 
 
หนังสือข่าวทะเลแก้วนิวส์ ฉบับที่ 20 ประจำวันพุธที่ 12 เมษายน พ.ศ.2560
หนังสือข่าวทะเลแก้วนิวส์ ฉบับที่ 19 ประจำวันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2560
หนังสือข่าวทะเลแก้วนิวส์ ฉบับที่ 18 ประจำวันอังคารที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2560
ฉบับที่ 17 ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
ทะเลแก้วนิวส์ ฉบับที่ 15 ประจำวันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ.2560
 
 
เรื่อง กำหนดการและข้อปฏิบัติในการอยู่หอพักต่อ ประจำปีการศึกษา 2560
เรื่อง การคืนเงินค่าประกันของเสียหายหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558
ชื่อตำแหน่งบุคลากร ชื่อหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประกาศ.. เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสุมภาษณ์บุคคลทั่วไปเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2559 ครั้งที่ 31
 
 
- หอพักทะเลแก้วนิเวศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
©สงวนลิขสิทธิ์ หอพักทะเลแก้วนิเวศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โทรศัพท์ 0-5526-7005 อีเมล์ residence@psru.ac.th