- หอพักทะเลแก้วนิเวศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
     
     
- หอพักทะเลแก้วนิเวศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
You're visitor number
Start on 14/02/2554
 
 
 
หอพักนักศึกษาทะเลแก้วนิเวศรับจองหอพักนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2560
      เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 งานหอพักนักศึกษาทะเลแก้วนิเวศ กองพัฒนานักศึกษา รับจองหอพักนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ทีมเจ้าหน ...
รายละเอียด

หอพัก ร่วมกับ กองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬาจัดเตรียมสนาม เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย
งานหอพักนักศึกษา ประชุมบุคลากร ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ครั้งที่1/2560
หอพักทะเลแก้วนิเวศรับลงทะเบียนนักศึกษาที่มีความประสงค์อยู่หอพักต่อในปีการศึกษา 2560
 
 
หนังสือข่าวทะเลแก้วนิวส์ ฉบับที่ 23 ประจำวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2560
หนังสือข่าวทะเลแก้วนิวส์ ฉบับที่ 21 ประจำวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560
หนังสือข่าวทะเลแก้วนิวส์ ฉบับที่ 20 ประจำวันพุธที่ 12 เมษายน พ.ศ.2560
หนังสือข่าวทะเลแก้วนิวส์ ฉบับที่ 19 ประจำวันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2560
หนังสือข่าวทะเลแก้วนิวส์ ฉบับที่ 18 ประจำวันอังคารที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2560
 
 
เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ประจำภาคการศึกษา 2560
เรื่อง กำหนดการและข้อปฏิบัติในการปิดหอพักทะเลแก้วนิเวศ ประจำปีการศึกาา 2559
เรื่อง กำหนดการและข้อปฏิบัติในการอยู่หอพักต่อ ประจำปีการศึกษา 2560
เรื่อง การคืนเงินค่าประกันของเสียหายหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558
ชื่อตำแหน่งบุคลากร ชื่อหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
 
- หอพักทะเลแก้วนิเวศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
©สงวนลิขสิทธิ์ หอพักทะเลแก้วนิเวศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โทรศัพท์ 0-5526-7005 อีเมล์ residence@psru.ac.th