- หอพักทะเลแก้วนิเวศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
     
     
- หอพักทะเลแก้วนิเวศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
You're visitor number
Start on 14/02/2554
 
 
 
การคืนเงินค่าประกันของเสียหายหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558
นักศึกษาหญิงที่มหาวิทยาลัยอนุญาตให้ออกจากหอพักนักศึกษา สามารถติดต่อขอรับเงินคืนค่าประกันของเสียหาย ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 500 บาท ตั้งแต่วันที่ ...
รายละเอียด

เชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี 1-4 ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560
ชื่อหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หนังสือข่าวทะเลแก้วนิวส์ ฉบับที่ 15 ประจำวันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ.2560
 
 
ฉบับที่ 17 ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
ทะเลแก้วนิวส์ ฉบับที่ 15 ประจำวันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ.2560
หนังสือข่าวทะเลแก้วนิวส์ ฉบับที่ 14 ประจำวันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559
หนังสือข่าวทะเลแก้วนิวส์ ฉบับที่ 13 ประจำวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ทะเลแก้วนิวส์ ฉบับที่ 12 ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
 
 
เรื่อง การคืนเงินค่าประกันของเสียหายหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558
ชื่อตำแหน่งบุคลากร ชื่อหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประกาศ.. เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสุมภาษณ์บุคคลทั่วไปเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2559 ครั้งที่ 31
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2559 ครั้งที่ 31
 
 
- หอพักทะเลแก้วนิเวศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
©สงวนลิขสิทธิ์ หอพักทะเลแก้วนิเวศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โทรศัพท์ 0-5526-7005 อีเมล์ residence@psru.ac.th