- หอพักทะเลแก้วนิเวศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
     
     
- หอพักทะเลแก้วนิเวศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
You're visitor number
Start on 14/02/2554
 
 
 
หอพักนักศึกษาทะเลแก้วนิเวศตั้งจุดรับจองห้องพักแก่นักศึกษารอบโควต้า ปีการศึกษา 2560
  วันที่ 4 มี.ค. 2560 บุคลากร เจ้าหน้าที่หอพักทะเลแก้วนิเวศ นำโดย นางสาวพนาวัน เปรมศรี หัวหน้างานหอพักนักศึกษา ตั้งจุดรับจองห้องพัก หอพักนักศึกษ ...
รายละเอียด

หอพักทะเลแก้วนิเวศ รับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(หญิง) ด่วน
การคืนเงินค่าประกันของเสียหายหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558
เชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี 1-4 ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560
 
 
ฉบับที่ 17 ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
ทะเลแก้วนิวส์ ฉบับที่ 15 ประจำวันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ.2560
หนังสือข่าวทะเลแก้วนิวส์ ฉบับที่ 14 ประจำวันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559
หนังสือข่าวทะเลแก้วนิวส์ ฉบับที่ 13 ประจำวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ทะเลแก้วนิวส์ ฉบับที่ 12 ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
 
 
เรื่อง กำหนดการและข้อปฏิบัติในการอยู่หอพักต่อ ประจำปีการศึกษา 2560
เรื่อง การคืนเงินค่าประกันของเสียหายหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558
ชื่อตำแหน่งบุคลากร ชื่อหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประกาศ.. เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสุมภาษณ์บุคคลทั่วไปเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2559 ครั้งที่ 31
 
 
- หอพักทะเลแก้วนิเวศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
©สงวนลิขสิทธิ์ หอพักทะเลแก้วนิเวศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โทรศัพท์ 0-5526-7005 อีเมล์ residence@psru.ac.th