ขั้นตอนการใช้งานระบบสอบ  Digital  Literacy


1. เปิดเบราว์เซอร์  พิมพ์  URL: https://ru.dlbaseline.com/  จะปรากฏหน้าจอ

2. คลิกเลือก  สมัครสมาชิก  จะปรากฏหน้าจอให้กรอกข้อมูล  (ใช้ e – Mail ของมหาวิทยาลัย @psru.ac.th

3. หลังจากสมัครแล้วนักศึกษาต้องเข้าไปคลิกยืนยันตัวตนใน  e – Mail  ที่แจ้งไว้ตอนสมัครอีกครั้ง  (รอ e – Mail ประมาณ  5  -  10  นาที)

กรณีที่ยังไม่ยืนยันตัวตนจะขึ้นข้อมูลดังนี้

 

4. หลังจากนักศึกษายืนยันตัวตนทาง e – Mail เรียบร้อยแล้ว  สามารถเข้ารับการทดสอบได้ทันที

ขั้นตอนการเข้าระบบทดสอบ


  1. เปิดเบราว์เซอร์  พิมพ์  URL: https://ru.dlbaseline.com/  จะปรากฏหน้าจอระบบ  ให้นักศึกษากรอกข้อมูล User / Password และคลิกเข้าสู่ระบบ

2. จะปรากฏหน้าจอการทำงานของระบบทดสอบ

3. หลังจากนั้นให้นักศึกษาคลิกที่  Digital  Literacy 

4.จะปรากฏหน้าจอระบบสอบ  นักศึกษาสามารถทำแบบทดสอบได้เลย  หลังจากที่นักศึกษาทำ แบบทดสอบครบทุกข้อแล้ว ให้กดปุ่ม บันทึกแบบสอบถาม เป็นการส่งคำตอบ

5. หลังจากส่งคำตอบเรียบร้อยแล้ว  ระบบจะแสดงผลคะแนนการทดสอบทันที  โดยบอกเป็น สถานะ ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน ระดับคะแนนที่ผ่านคือ 60% พร้อมทั้ง บอกคะแนนในแต่ละด้าน

 


Image

ติดต่อสอบถามได้ที่

งานมาตรฐานและบริการวิชาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
เลขที่ 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5526-7200 ต่อ 9400, 9401
โทรสาร : 0-5526-7201
เว็บไซต์ : http://itc.psru.ac.th
อีเมล์ : itc@psru.ac.th.