ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ

แสดงทั้งหมด

ประกาศให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาชั้้นปีที่ 3 (เทียบโอน) ภาคปกติ รหัส 61ลงทะเบียนจองสอบวัดความรู้พื้นฐาน 3 รายวิชา

📢📢 ประกาศ 📢📢 🎉🎉 ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาชั้้นปีที่ 3 (เทียบโอน) ภาคปกติ รหัส 61 ประจำปีการศึกษา 2561 สามารถลงทะเบียนจองสอบวัดความรู้พื้นฐาน 3 รายวิชา ได้ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน – 28 กันยายน 2561 #ลงทะเบียนได้ที่ ➡️➡️ http://3lang.psru.ac.th/

ข่าวกิจกรรมและภาพกิจกรรม

แสดงข่าวทั้งหมด

Facebook LIKE