ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ

แสดงทั้งหมด

ศูนย์ไอที มรพส.จัดโครงการอบรมสำหรับอาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

  ศูนย์ไอที มรพส.จัดโครงการอบรมสำหรับอาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้งานซอฟต์แวร์ของอาจารย์และบุคลากร เพื่อนำไปใช้้ในการเรียนการสอนและนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ อาจารย์และบุคลากรภายในที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อเข้ารับการอบรมตามวันเวลาได้ที่ https://goo.gl/onYoAh (อบรมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนด่วนรับจำนวนจำกัด)

ข่าวกิจกรรมและภาพกิจกรรม

แสดงข่าวทั้งหมด

Facebook LIKE